AFA

És l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i les mares de l’escola. Com a associació està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i estem representats per una Junta diresctiva que s'escull cada 4 anys en l'Assemblea General. Les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.