COM PODEU PARTICIPAR-HI
  • Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que es convoquen.
  • Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’AMPA.
  • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assemblea de socis. 


                   LA VOSTRA COL·LABORACIÓ ÉS IMPORTANT
                      INFORMEU-VOS A L’AMPA DE L’ESCOLA.