SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

PROJECTE "LLIBRES AMICS"


Què és?


De 3r a 6è curs de primària, l’escola i l’AFA de l’escola Pau Romeva promouen la socialització i reutilització dels llibres de text. Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, de manera que se n’allarga la utilitat i se’n fa un ús comunitari en lloc de particular. L’alumnat utilitza els llibres i en té cura durant el curs, i en acabar els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs vinent per un altre infant.

Objectius

  • Reduir la despesa familiar.
  • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
  • Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
  • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
  • Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
  • Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.


Quins grups hi participen?


Hi participen els cursos de 3r a 6è de primària. A primer cicle de primària.

Per poder participar-hi és necessari ser família sòcia de l’AFA i adherir-se al projecte. Per tant, el projecte no és d'aplicació obligatòria a tot l’alumnat, però sí que us animem a participar-hi, ja que es tracta d’una iniciativa d’escola prioritzada.  


Quins llibres es socialitzen?


Només es socialitza el material reutilitzable: llibres de text, llibres de lectura...No inclou els quaderns de treball i el material fungible (que quedarà com a propietat i despesa de les famílies).

Actualment es socialitzen els llibres de català, anglès i matemàtiques a partir de 4t i matemàtiques a 3r.
A 1r, 2n i 3r, es socialitzen també els llibres de lectura.


Què cal fer per formar part del projecte?


Quin compromís adquireix una família adherida al projecte?


Cada família es compromet a:
  • Assegurar-se que el seu fill o filla faci un bon ús dels llibres de text.
  • Retornar els llibres al centre en finalitzar el curs escolar.
  • Reposar el llibre o llibres que el seu fill o filla hagi perdut o dels quals n’hagi fet un ús indegut.
  • Si un alumne o alumna marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres socialitzats.


Quina quota s’ha de pagar?


La quota és de 30 Euros anuals per alumne de 4t a 6è, 3r 20€ i 1r-2n 10€. A banda de la part de socialització, també és imprescindible haver abonat la quota com a soci de l’AFA .
La quota de l'AFA es domiciliarà durant el mes de juliol i la quota de socialització de llibre en el mes de setembre. 


Com es fa la socialització?


A final de curs els llibres es queden a l’escola, es fa una revisió general per comprovar en quin estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous, es fan els lots que els alumnes es trobaran a la seva taula el primer dia de classe, ja folrats i amb l'etiqueta perquè els infants hi posin el seu nom.


Documents associats a la socialització


Us recordem que les quotes de socialització pel curs 2023- 2024 es passaran durant el mes de setembre del 2023.