SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

PROJECTE "LLIBRES AMICS"


Què és?


De 3er a 6è curs de primària, l’escola i l’AFA de l’escola Pau Romeva promouen la socialització i reutilització dels llibres de text. Socialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, de manera que se n’allarga la utilitat i se’n fa un ús comunitari en lloc de particular. L’alumnat utilitza els llibres i en té cura durant el curs, i en acabar els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs vinent per un altre infant.

Objectius

 • Reduir la despesa familiar.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic.
 • Fomentar els valors de la solidaritat i la capacitat de compartir.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic.
 • Promoure projectes educatius, compartits per la comunitat educativa del centre.


Quins grups hi participen?


Hi participen els cursos de 3er a 6è de primària. A primer cicle de primària.

Per poder participar-hi és necessari ser família sòcia de l’AFA i adherir-se al projecte. Per tant, el projecte no és d'aplicació obligatòria a tot l’alumnat, però sí que us animem a participar-hi, ja que es tracta d’una iniciativa d’escola prioritzada.  


Quins llibres es socialitzen?


Només es socialitza el material reutilitzable: llibres de text, llibres de lectura...No inclou els quaderns de treball i el material fungible (que quedarà com a propietat i despesa de les famílies).

Actualment es socialitzen els llibres de català, anglès i matemàtiques.


Què cal fer per formar part del projecte?

 • Omplir el formulari d’adhesió al projecte (un per a cada infant), i acceptar-hi així un compromís. El formulari només s'omple un cop, després és automàtic fins a finalitzar l'escolarització.
 • Pagar una quota de llibres, que es domiciliarà durant el mes de setembre.


Quin compromís adquireix una família adherida al projecte?


Cada família es compromet a:
 • Assegurar-se que el seu fill o filla faci un bon ús dels llibres de text.
 • Retornar els llibres al centre en finalitzar el curs escolar.
 • Reposar el llibre o llibres que el seu fill o filla hagi perdut o dels quals n’hagi fet un ús indegut.
 • Si un alumne o alumna marxa de l’escola abans de finalitzar els curs ha de deixar els llibres socialitzats.


Quina quota s’ha de pagar?


La quota és de 30 Euros anuals per alumne. A banda de la part de socialització, també és imprescindible haver abonat la quota com a soci de l’AFA .
La quota de l'AFA es domiciliarà durant el mes de juliol i la quota de socialització de llibre en el mes de setembre. 


Com es fa la socialització?


A final de curs els llibres es queden a l’escola, es fa una revisió general per comprovar en quin estat es troben i, juntament amb la compra de llibres nous, es fan els lots que els alumnes es trobaran a la seva taula el primer dia de classe, ja folrats i amb l'etiqueta perquè els infants hi posin el seu nom.


Documents associats a la socialització
Us recordem que les quotes de socialització pel curs 2022- 2023 es passaran durant el mes de setembre del 2022 per un import de 30 € per nen/a.

----------------------------------------------------------------------


Reserva dels quaderns d'activitats i material fungible de 3er a 6è


A part del lot de llibres socialitzats, l'alumnat haurà d'adquirir el material fungible: llibre d'activitats de matemàtiques, llibres d'activitats d'anglès, quadernets i agenda.

Ompliu el formulari:

MATERIAL FUNGIBLE