SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL FUNGIBLE

Per les famílies dels alumnes que el curs 2021-2022 cursaran 3r de primària

Benvolguts/Benvolgudes,


Adjunt trobareu tots els documents sobre el projecte de reutilització dels llibres escolars que va entrar en vigor a l’escola durant el curs 2015-2016. Aquesta iniciativa impulsada pels pares i mares amb el suport dels mestres i l'aprovació del consell escolar i l'assemblea general d'associat de l'AMPA, es basa en el fet què els llibres siguin comunitaris i gestionats entre tots mitjançant una quota anual que permetrà reposar els llibres quan sigui necessari.

Amb aquesta iniciativa posem un nou gra de sorra en el camí cap a una escola sostenible tant des del punt de vista ambiental com econòmic  , sense oblidar-ne la vessant pedagògica: d’una banda estalviem diners, d’altra banda evitem arraconar llibres que encara poden servir diversos anys més i, finalment i molt important, ens dotem d’una nova eina per a educar els nens i nenes en el respecte cap a les coses de tots i en la necessitat de no malbaratar recursos.

Recordem alguns punts de la normativa que en aquestes dates us poden afectar:
Per participar en el projecte de socialització de llibres cal ser soci de l’AFA.
L’alumne que no s’hagi apuntat al projecte des de l’inici, ho podrà fer en cursos successius, sempre i quan aboni les quotes corresponents als cursos anteriors (trobareu el document d'adhesió en els documents associats a la socialització).
La participació és per a tota la vida escolar. En cas de voler renunciar-hi, caldrà fer la petició per escrit a la comissió del projecte, a través de manuscrit adreçat a l’AFA.
A l’inici de tercer curs i fins al final de la seva escolarització, cada alumne/a participant en el projecte tindrà dret a disposar d’un lot de llibres socialitzats que estigui en raonable estat de conservació.La resta de punts podeu recordar-la consultant els documents adjunts. DOCUMENTS ASSOCIATS A LA SOCIALITZACIÓ
Les quotes de socialització pel curs 2021- 2022, es passaran durant el mes de setembre del 2021 per un import de 30 € per nen/a.

COM FER LA RESERVA DE LLIBRES DE 3er a 6è

EL FORMULARI PER LA RESERVA DE LLIBRES I MATERIAL FUNGIBLE S'HA DE RETORNAR (via formulari) ABANS DEL DIA 22 DE JUNY DEL 2021. NO CAL PORTAR EL COMPROVANT DE PAGAMENT A L'ESCOLA. També podeu per el pagament en efectiu a partir del dia 1 de setembre 2021.


Tothom que tingui efectuats els pagaments corresponents, trobarà els llibres a l’aula el primer dia d’escola, tant dels llibres socialitzats com el material fungible.