QUÈ FA l'AFA?És el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies. Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. Administra i gestiona els recursos que aporten les famílies associades. Participa en la presa de decisions i en el govern de l'escola mitjançant un/a representant en el Consell Escolar del Centre.

Els diners de la quota de soci i els que s'obtenen de les diferents activitats, es destinen a l’equipament i projectes de l’escola per tal d’ajudar a millorar la qualitat de l’ensenyament pels nostres infants. Fins ara hem invertit aquests diners en els següents projectes: 

Ludoteca: s’ha posat suro al terra i s'han comprat joguines pels més petits 
Biblioteca : prestatgeries, llibres i ajut servei de préstec.
Gimnàs: material esportiu, teló i ampliació de la tarima.
Música: instruments musicals Anglès: materials àudio-visuals, jocs, diccionaris...
Equipament Informàtic: videoprojectors a diferents aules, pissarres digitals.
Parc infantil: sorral, jardineres, plantes... 
Hort: terra, ajut a l'escola en la seva cura.
Fons solidaris: beques colònies, Excursions etc.
Material escola: pintar, posar suro a parets i terra, tendals,  prestatgeries.. 

Cada any l’aportació de les quotes dels socis es destina a ampliar o renovar diferents equipaments o nous projectes que puguin sorgir sempre col·laborant amb l’escola.