dimecres, 27 de desembre del 2017

SOCIALITZACIÓ LLIBRE LECTURA CICLE INICIAL

A les famílies de l'alumnat que estan cursant PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA durant el curs escolar 2017-2018

Benvolguts/Benvolgudes,
Adjunt trobareu tots els documents sobre el projecte de reutilització dels llibres escolars que va entrar en vigor a l’escola durant el curs 2015-2016. Aquesta iniciativa va estar impulsada pels pares i mares de l'escola amb el recolzament de l'equip docent. L'objectiu d'aquest projecte està basat en que l'ús dels llibres sigui comunitari sent gestionats entre tots mitjançant una quota anual que permetrà reposar els llibres quan sigui necessari.
Així pretenem posar un nou gra de sorra en el camí cap a una escola sostenible tant des del punt de vista econòmic com ambiental, sense oblidar-ne la vessant pedagògica: d’una banda estalviem diners, d’altra banda evitem arraconar llibres que encara poden servir diversos anys més i, finalment i molt important, ens afavorim d’una nova eina per educar als infants en el respecte cap a les coses de tots i en la necessitat de no malbaratar recursos.

Pel pròxim curs 2017-2018 s'utilitzarà UN LLIBRE DE LECTURA a cicle inicial (1r i 2n) que es pot reutilitzar. És per això que s'ha proposat com a llibre socialitzat. La quota de socialització (només pel llibre de lectura) és de 5€.


Adjuntem els objectius i característiques que regeixen el projecte per als altres cursos i que seran aplicables al vostre curs.

ELS OBJECTIUS

- Fomentar la responsabilitat i la cura dels llibres
- Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa
- Fomentar la solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú
- Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos
- Educar per al consum racional
- Fomentar la cooperació entre els agents implicats
- Reduir la despesa econòmica familiar

LES CARACTERÍSTIQUES

- Compartit: Amb la participació de tots els agents implicats, AMPA, claustre de professors i consell escolar
- Cooperatiu: Entre les famílies, equip directiu, professorat i l’alumnat
- Progressiu: S’inicia el projecte amb els cursos de 3r a 6è. En cursos posteriors, es pot anar ampliant el seu abast
- Universal: tot i que en el moment d’iniciar-se el projecte, aquest només incideixi en un nombre d’alumnat limitat, el projecte ha d’aspirar a què tot l’alumnat participi


DOCUMENTS ASSOCIATS A LA SOCIALITZACIÓ

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
NORMATIVA GENERAL DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
DOCUMENT D'ADHESIÓ