diumenge, 29 de maig del 2016

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES PEL CURS 2016-2017

A les famílies de l'alumnat que ha cursat SEGON DE PRIMÀRIA durant el curs 2015-2016

Benvolguts/Benvolgudes,
Adjunt trobareu tots els documents sobre el projecte de reutilització dels llibres escolars que va entrar en vigor a l’escola durant el curs 2015-2016. Aquesta iniciativa va estat impulsada pels pares amb el recolzament dels mestres. Es basa en que els llibres siguin comunitàris i siguin gestionats entre tots mitjançant una quota anual que permetrà reposar els llibres quan sigui necessari. La quota pel proper curs serà de 40 €.
Així pretenem posar un nou gra de sorra en el camí cap una escola sostenible tant des del punt de vista econòmic com ambiental, sense oblidar-ne la vessant pedagògica: d’una banda estalviem diners, d’altra banda evitem arraconar llibres que encara poden servir diversos anys més i, finalment i molt important, ens dotem d’una nova eina per a educar els nens en el respecte cap a les coses de tots i en la necessitat que no malbaratar recursos.

ELS PRINCIPIS BÀSICS DEL PROJECTE SÓN:

- Es fonamenta en la idea de la reutilització dels llibres
- És un projecte d’escola. Aprovat pel consell escolar i ratificat per l'assemblea de l’AMPA
- Els llibres són propietat de l’AMPA
- S’implanta als cursos de 3r a 6è
- Agents implicats: Comunitat educativa = alumnes, mares i pares, claustre de mestres, equip directiu i AMPA

ELS OBJECTIUS

- Fomentar la responsabilitat i la cura dels llibres
- Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa
- Fomentar la solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú
- Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos
- Educar per al consum racional
- Fomentar la cooperació entre els agents implicats
- Reduir la despesa econòmica familiar

LES CARACTERÍSTIQUES

- Compartit: Amb la participació de tots els agents implicats, AMPA, claustre de professors i consell escolar
- Cooperatiu: Entre les famílies, equip directiu, professorat i l’alumnat
- Progressiu: S’inicia el projecte amb els cursos de 3r a 6è. En cursos posteriors, es pot anar ampliant el seu abast
- Universal: tot i que en el moment d’iniciar-se el projecte, aquest només incideixi en un nombre d’alumnat limitat, el projecte ha d’aspirar a què tot l’alumnat participi


DOCUMENTS ASSOCIATS A LA SOCIALITZACIÓ

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
NORMATIVA GENERAL DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
DOCUMENT D'ADHESIÓ

COM FER LA RESERVA DE LLIBRES DE 3er a 6è


TANT EL DOCUMENT D'ADHESIÓ COM EL FORMULARI PER LA RESERVA DE LLIBRES I MATERIAL FUNGIBLE S'HA DE RETORNAR ABANS DEL DIA 17 DE JUNY DEL 2016