CASAL D'ESTIU 2019Segon torn de l'1  al 5 de juliol TANCAT.

Si voleu portar ja omplert el full d'inscripció:


Per tenir la inscripció acceptada, haureu d'aportar físicament fotocòpia del carnet de vacunes i del CatSalut. També haureu de signar les autoritzacions pertinents de manera que les famílies que hagueu fet les inscripcions via formulari, haureu de passar pel despatx de l'AMPA a signar-les.  Feu la transferència bancaria al compte de l'AMPA "SABANC BADELL   IBAN:  ES12 0081 1642 7600 0100 6902 "per l'import corresponent. Recordeu posar com a remitent, el nom i el cognom del participants + CASAL ESTIU 19. Important guardar el comprovant del pagament. 
També podeu fer el pagament en efectiu al despatx de l'AMPA.