CASAL ESTIU 2023


 Benvolgudes famílies,


En aquesta pàgina podreu consultar tota la documentació relativa al casal d'estiu 2023 que hem dedicat a 
"UN VIATGE PER L'UNIVERS".


Algunes excursions poden variar, tant de dia com els grups.

DIFERÈNCIES DE TORNS:

Si un infant que fa només torn de matí vol canviar un dia puntual el torn, s'haurà d'abonar la diferència de preu, previ avís del canvi.

Torn de matí fins la 13h passar a torn fins les 15h amb el dinar 11€.
Torn de matí fins la 13h passar a torn fins les 17h amb dinar 14€.
Torn de matí fins les 15h passar a torn fins les 17h 4€.


La data d’inici de les inscripcions serà el dissabte 15 d’abril. 

Per tenir la inscripció acceptada, haureu d'aportar el carnet de vacunes i del CatSalut. Aquest documents s'han de facilitar en format digital i enviar-los a casalestiu.pauromeva@gmail.com.

S'hauran de signar les autoritzacions pertinents abans de començar el casal.


Fer la transferència bancaria al compte de l'AFA "BANC SABADELL IBAN: ES12 0081 1642 7600 0100 6902 "per l'import corresponent. Recordeu posar com a remitent, el nom i el cognom del participant + CASAL ESTIU 23. Important guardar el comprovant del pagament. També es podrà fer el pagament en efectiu.

L'import de la transferència per tenir la plaça, haurà de ser mínim del 50%. Les families que demaneu beca, aquest percentantge mínim haurà de ser del 10%. En cas que finalment la beca no sigui atorgada, es podrà demanar un reemborsament d’aquest 10 % avançat.


ANUL·LACIONS

Si la persona participant anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li haurà de retornar, com a mínim, el 50 % de l’import ja abonat (fraccionat o no) de l’activitat.


ALTRES DOCUMENTS D'INTERÉSLes sol·licituds d'ajut econòmic s'han de tramitar entre el 17 d'abril i el 15 de maig.

RECORDEU

  • És imprescindible que realitzeu la inscripció a l’activitat i confirmeu la disponibilitat de la plaça amb l’entitat abans de sol·licitar la beca.
  • Només es pot sol·licitar una sola beca per infant, i la beca només es pot demanar per a una sola activitat.
  • És necessari realitzar una sol·licitud per cada infant. Si l’infant té germans/es, cal fer una sol·licitud per a cadascun dels germans/es.
  • Un cop atorgada la beca, no es podrà canviar l’activitat becada.
  • Per a poder resultar beneficiaris de beca, és necessari que tant la persona sol·licitant com l’infant beneficiari estiguin empadronats a la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament comprovarà aquesta informació d’ofici.

AJUTS ECONÒMICS