CASAL D'ESTIU 2022Benvolgudes famílies,

En aquesta pàgina podreu consultar tota la documentació relativa al casal d'estiu 2022 que hem dedicat a "UN ESTIU DE CINE".Algunes excursions poden variar.

DIFERÈNCIES DE TORNS:


Si un infant que fa només torn de matí vol canviar un dia puntual el torn, s'haurà d'abonar la diferència de preu, previ avís del canvi.


Torn de matí fins la 13h passar a torn fins les 15h amb el dinar 11€.
Torn de matí fins la 13h passar a torn fins les 17h amb dinar 14€.
Torn de matí fins les 15h passar a torn fins les 17h 4€.


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Per tenir la inscripció acceptada, haureu d'aportar fotocòpia del carnet de vacunes i del CatSalut. Aquest documents es poden facilitar també en format digital.
També haureu de signar les autoritzacions pertinents de manera que les famílies que hagueu fet les inscripcions via formulari, haureu de passar pel despatx de l'AFA a signar-les abans de començar el casal.


Feu la transferència bancaria al compte de l'AFA "BANC SABADELL IBAN: ES12 0081 1642 7600 0100 6902 "per l'import corresponent. Recordeu posar com a remitent, el nom i el cognom del participants + CASAL ESTIU 22. Important guardar el comprovant del pagament.
També podeu fer el pagament en efectiu al despatx de l'AFA.


ALTRES DOCUMENTS D'INTERÈS


Per tramitar els ajuts econòmics, l'infant ha d'estar inscrit al Casal.

Sol·licitud d’ajut econòmic: del 23 d’abril al 23 de maig.