CASAL ESTIU 2020

ELS DIFERENTS TORNS NOMÉS S'OBRIRAN SI EL NOMBRE DE PARTICIPANTS ARRIBA A 30. NO ES PODEN CONTRACTAR DIES SOLTS.

DIFERÈNCIES DE TORNS:

Si un infant que fa només torn de matí vol canviar un dia puntual el torn, s'haurà d'abonar la diferència de preu previ avís del canvi.

Torn de matí fins la 13h passar a torn fins les 15h amb el dinar 11€.
Torn de matí fins la 13h passar a torn fins les 17h amb dinar 14€.
Torn de matí fins les 15h passar a torn fins les 17h 4€.

TRAMITACIÓ DOCUMENTACIÓ

S'informarà, via correu electrònic, dels dies que podreu venir a signar tota la documentació. La documentació no cal dur-la impresa, la tindreu disponible al centre, només cal dur fotocòpia del carnet de vacunes i fotocòpia del CatSalut.

La documentació signada i les fotocòpies, hauran d'estar disponibles abans de l'inici del casal.


En el document de “Declaració de responsabilitat” les famílies haureu d'acreditar l’estat de salut del participant.
En aquesta declaració s’exigeix a les famílies a comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut i a comunicar, diàriament l’estat del participant. És obligatori la seva presentació signada.


Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants, per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. Aquesta comprovació l’haureu de fer les famílies o els tutors/es, mitjançant el "llistat de comprovació de símptomes" que caldrà ser emplenat abans de portar al participant a l’activitat. En aquesta llista també s’hi anotarà la temperatura del participant.


7è I 8è TORNS ANUL·LATS.PROGRAMACIONS PER TORNS

Sortida: Piscines Municipals Vallirana divendres 26 de juny.

PROGRAMACIÓ INFANTIL 1er TORN MÈXIC
PROGRAMACIÓ PRIMÀRIA 1er TORN MÈXIC

Sortida: Parc Miriam Alés - Salting Hospitalet - Parc Bellvitge

PROGRAMACIÓ INFANTIL 2n TORN ÍNDIA
PROGRAMACIÓ PRIMÀRIA 2nTORN ÍNDIA

Els dies d'excursió es substituirà el menú pel pícnic. Les famílies que no teniu contractat el servei de menjador haureu portar el dinar els dies de sortida. Si ho voleu, també el podeu encarregar i el cost és de 7€.

MENU JUNY
Les piscines romandran obertes a partir del 6 de juny. No sabem encara quins dies ens assignaran.Per tenir la inscripció acceptada, haureu d'aportar físicament fotocòpia del carnet de vacunes o un certificat mèdic oficial dels infants i del CatSalut. També haureu de signar les autoritzacions pertinents, com les inscripcions es faran via formulari, haureu de passar pel despatx de l'AMPA a signar-les abans que comenci el casal.Feu la transferència bancaria al compte de l'AMPA "SABANC BADELL   IBAN:  ES12 0081 1642 7600 0100 6902 "per l'import corresponent. Recordeu posar com a remitent, el nom i el cognom del participants + CASAL ESTIU 20. Important guardar el comprovant del pagament. 
També podeu fer el pagament en efectiu al despatx de l'AMPA.