diumenge, 31 de maig del 2015

PROJECTE SOCIALITZACIO: LLIBRES AMICS

ELS PRINCIPIS BÀSICS DEL PROJECTE SÓN:

- Es fonamenta en la idea de la reutilització dels llibres
- És un projecte d’escola. Aprovat pel consell escolar i ratificat per l'assemblea de l’AMPA
- Els llibres són propietat de l’AMPA
- S’implanta als cursos de 3r a 6è
- Agents implicats: Comunitat educativa = alumnes, mares i pares, claustre de mestres, equip directiu i AMPA

ELS OBJECTIUS

- Fomentar la responsabilitat i la cura dels llibres
- Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa
- Fomentar la solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú
- Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos
- Educar per al consum racional
- Fomentar la cooperació entre els agents implicats
- Reduir la despesa econòmica familiar

LES CARACTERÍSTIQUES

- Compartit: Amb la participació de tots els agents implicats, AMPA, claustre de professors i consell escolar
- Cooperatiu: Entre les famílies, equip directiu, professorat i l’alumnat
- Progressiu: S’inicia el projecte amb els cursos de 3r a 6è. En cursos posteriors, es pot anar ampliant el seu abast
- Universal: tot i que en el moment d’iniciar-se el projecte, aquest només incideixi en un nombre d’alumnat limitat, el projecte ha d’aspirar a què tot l’alumnat participi


DOCUMENTS ASSOCIATS A LA SOCIALITZACIÓ

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
NORMATIVA GENERAL DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
DOCUMENT D'ADHESIÓ

COM FER LA RESERVA DE LLIBRES DE 3er a 6è